Domare och figuranter

Hej domare och figuranter!

Vi hälsar er välkomna till Gävleborg och Skutskärs IP där vi har vår huvudarena.

(Listan uppdaterades 2017-08-23)

Vad kommer ni att döma:

 

ÖVERDOMARE: Anna Haeggblom Bjellå

FREDAG 25/8

Sph, Sök, Rph: Platsliggning döms av huvudomare för sin respektive grupp.

Sök hundar platsliggning döms av Karin Sejnell och Micke H.

Skydd:

 • Resursdomare uppletande direkt efter platsliggningen
 • Lars Göran Gustafsson
 • Kenneth Törnqvist

LÖRDAG 26/8

Sök:

 • Anna Ahlgren – Sök
 • Tomas Karlsson – Sök
 • Resursdomare Karin Sejnell och Micke H uppletande

Spår:

 • Magnus Wiklund – Spårupptag och spårning.
 • Maria Laurén – Spårupptag och spårning
 • Resursdomare Karin Sejnell och Micke H uppletande

Rapport:

 • Thomas Nyström – Rapport
 • Ronnie Hansson – Rapport

Skydd:

 • Toni Larsson – Platsliggning, spår och avsök på Skutskärs BK
 • Anders Åberg – Platsliggning, spår och avsök på Skutskärs BK

Skyddshundarnas lydnad

 • Lars Göran Gustafsson
 • Kenneth Törnqvist

SÖNDAG 27/8

Sök:

 • Anna Ahlgren – All lydnad för sökhundar
 • Tomas Karlsson – All lydnad för sökhundar

Spår:

 • Karin Sejnell – Lydnadsmomenen fritt följ, inkallningen och framåtsändande
 • Maria Laurén – Lydnadsmomenen fritt följ, inkallningen och framåtsändande
 • Magnus Wiklund – Spårhundarnas lydnad från kryp till stegklättring
 • Micke Hansson – Spårhundarnas lydnad från kryp till stegklättring

Rapport:

 • Thomas Nyström – Lydnad alla hundar
 • Ronnie Hansson – Lydnad alla hundar

Uppletande för Rph:

 • Lars Göran Gustafsson
 • Kenneth Törnqvist

Skydd: Kommer att varvas 5 svensk skydd, 5 Ipo C

 • Toni Larsson, skyddsarbete
 • Anders Åberg, skyddsarbete

Figuranter Svenskskyddet Obs! Tävlingsledare meddelar korg, ärm och reserv

 1. Niklas Schöbel
 2. Jonas Eldh
 3. Peter Widmark

———————————————————————

ÖVERDOMARE IPO: Lars Czylwik

IPO – LÖRDAG

Avd A: Jarmo Heiskanen

Avd B: Camilla Rönnqvist

IPO – SÖNDAG

Avd C: Tommy Andersson. Kommer att varvas med svensk skyddet 5 ipo fem svensk

Figuranter IPO
Kort: Pablo Varela
Lång: Johan Nordqvist
Reserv: Martin Sikander